Europejski Rynek Cyfrowy - strona główna
Menu główne

Konferencja Europejski rynek cyfrowy umiejętności, gospodarka, praca

Instytut Spraw Publicznych

Publikacje


Jak poprawić system wyborczy do Parlamentu Europejskiego
Bartłomiej Michalak 
(Rok publikacji: 2018)

Celem niniejszej analizy jest pokazanie, w jaki sposób działa formuła wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego i jakie powoduje konsekwencje dla reprezentacji terytorialnej, jakie regiony promuje dodatkowymi mandatami, a jakie karze – i czy jest alternatywa dla takiego rozwiązania.

POBIERZPolacy o Parlamencie Europejskim - wiedza i oceny rok przed wyborami
Agnieszka Łada 
(Rok publikacji: 2018)

 
Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Instytut Spraw Publicznych ponownie zapytał, czy Polacy wiedzą, że to oni za kilkanaście miesięcy powinni udać się do urn i oddać głos na osobę, która potem reprezentować będzie ich – i wszystkich Europejczyków – w tej instytucji. Badanie pokazuje także podejście Polaków do przyszłości kraju w Unii Europejskiej oraz ich oceny działalności instytucji unijnych na tle organów władzy narodowej.


POBIERZ


Nowa dynamika w strefie euro Pytania o członkostwo Polski
Paweł Tokarski
(Rok publikacji: 2017)

Plany przyspieszenia integracji w ramach strefy euro zawsze skutkują ożywieniem debaty nad wprowadzeniem wspólnej waluty w Polsce. Dzieje się tak głównie z powodu obaw, że powstanie „twarde jądro integracji” czy „Europa dwóch prędkości” bez udziału Warszawy. Warto jednak zwrócić uwagę, że możliwości dokonania ambitnej przebudowy strefy euro są bardzo ograniczone.
Wynika to nie tylko z utrzymujących się nierównowag gospodarczych największych państw strefy euro, w szczególności Francji i Niemiec, czy z obaw o skalę wyzwań stojących przed gospodarką Włoch. Przestrzeń polityczna dla zmian strefy euro jest bardzo niewielka. Nie oznacza to jednak, że pytania o członkostwo Polski w strefie euro nie trzeba postawić na nowo. Polska musi się zastanowić nad poziomem swoich ambicji dotyczących swojego dalszego rozwoju gospodarczego, gotowością do bardziej aktywnego kształtowania kursu europejskiego projektu i wzięcia za ten kurs współodpowiedzialności.

POBIERZ
Dyrektywa o pracownikach delegowanych: Proponowane zmiany regulacyjne i ich negocjacje


Dyrektywa o pracownikach delegowanych: Proponowane zmiany regulacyjne i ich negocjacje 
Artur Nowak-Far 
(Rok publikacji: 2017)

Według regulacji Unii Europejskiej pracownicy delegowani to osoby zatrudnione, które zostały wysłane przez pracodawcę, żeby tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju członkowskim. Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w Unii Europejskiej (mniej niż 1% wszystkich zatrudnionych w UE) to plany zmian w dyrektywach regulujących warunki ich zatrudnienia spowodowały burzliwą dyskusję polityczną. Zmiany popierane przede wszystkim przez Francję i Niemcy motywowane są ochroną rodzimych pracowników i przedsiębiorstw przed tak zwanym dumpingiem socjalnym. Modyfikacjom dyrektyw przeciwna jest Polska, która jednak, wobec prowadzenia na arenie UE izolacjonistycznej polityki, ma małe szanse stworzyć koalicję zdolną zablokować zgłoszone propozycje.

POBIERZ

 
Przyszłość Unii Europejskiej. Przegląd propozycji


Przyszłość Unii Europejskiej. Przegląd propozycji
Aleksander Fuksiewicz
(Rok publikacji: 2017)

Ostatnie lata to dla Unii Europejskiej niełatwy okres. Nadal odczuwając skutki kryzysu finansowo-gospodarczego, Wspólnota musiała się zmierzyć z bezprecedensowym napływem uchodźców i zagrożeniami swojego bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznego (zamachy terrorystyczne w zachodnioeuropejskich miastach), jak i zewnętrznego (agresja Rosji na Ukrainę). Co więcej, jedno z ważniejszych państw członkowskich – Wielka Brytania – pod wpływem sprawnej kampanii referendalnej populistów i eurosceptyków zdecydowało się opuścić Wspólnotę. W społeczeństwach europejskich wzrosło rozczarowanie Unią Europejską, a sama idea integracji jest stawiana pod znakiem zapytania. Ruchy polityczne otwarcie kwestionujące istnienie Wspólnoty, jak Front Narodowy Marine Le Pen we Francji, albo jej dotychczas obowiązujący kierunek, jak polskie Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko doszły do głosu, ale także zyskują władzę w swoich krajach.


POBIERZSpowici smogiem. Jak poprawić jakość powietrza w europejskich miastach?
Magdalena Skłodowska
(Rok publikacji: 2017)


Problem smogu w miastach narasta w wielu krajach europejskich. Coraz lepszy dostęp do informacji o stanie powietrza, jego monitoring, świadomość konsekwencji i kosztów, jakie powodują zanieczyszczenia – to wszystko sprawiło, że kwestia smogu stanęła w centrum zainteresowania mieszkańców. Co więcej, do rozwiązania tego problemu nie ma prostych środków, walka ze smogiem wymaga bowiem współdziałania na wielu płaszczyznach i wprowadzania całościowych rozwiązań, które bezpośrednio dotykają mieszkańców i wpływają na jakość życia. Stąd kwestia smogu jest tak złożona.

POBIERZ
 

Młodzi Polacy a otaczający świat. Źródła informacji i doświadczenia w kontaktach zewnętrznychMłodzi Polacy a otaczający świat. Źródła informacji i doświadczenia w kontaktach zewnętrznych
Agnieszka Łada 
(Rok publikacji: 2017)
Młodzi Europejczycy są ogólnie zadowoleni z procesów integracji europejskiej. Osoby na co dzień pracujące z młodzieżą uważają jednak, że coraz mniej wie ona o Unii Europejskiej i rzadko interesuje się tą tematyką. Potwierdzają to dane dotyczące frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, która w najmłodszych grupach wyborców jest niska. Tymczasem to właśnie to pokolenie ma kształtować przyszłość Europy, dlatego tak ważne jest docieranie z informacjami na temat Unii Europejskiej i angażowanie młodych w dyskusje. Tylko dysponując odpowiednią wiedzą i umiejętnością wyciągania wniosków, będą potrafili ocenić decyzje instytucji unijnych, jak choćby te dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn czy wolnego handlu, albo zachodzące przemiany gospodarcze i społeczne, a także z pełną świadomością decydować, co jest lepsze dla Unii Europejskiej, kraju rodzinnego i ich samych.


POBIERZ

Akcja-reakcja. Jak działa rosyjska propaganda w Unii Europejskiej i jak reagują na nie unijna instytucje
Łukasz Wenerski 

(Rok publikacji: 2017)
Działania dezinformacyjne prowadzone przez Kreml tworzą skuteczny model wpływu, mający szeroki zasięg geograficzny i tematyczny. Rosyjska propaganda oddziałuje na percepcję wydarzeń, opinie na temat świata polityki, a nawet postrzeganie działań konkretnych państw czy instytucji (Unia Europejska, NATO). Rezultaty działań Moskwy są imponujące: propaganda rosyjska stworzyła alternatywną wersję tego, co wydarzyło się podczas Euromajdanu („faszyści przejęli władzę na Ukrainie”), konfliktu w Donbasie („wyłącznie wewnętrzny konflikt ukraiński”) i wojny w Syrii („Amerykanie wspierają ISIS, żeby pozbyć się prezydenta Baszszara al-Asada”). Co więcej, działania dezinformacyjne mają na celu destabilizację sytuacji politycznej w innych krajach, propagując określone opcje polityczne i dyskredytując inne.

POBIERZ
 


CETA i TTIP zderzenie z nową rzeczywistością polityczną Zachodu
Piotr Maciej Kaczyński 

(Rok publikacji: 2016)

Usuwanie przeszkód w handlu pobudza rozwój gospodarczy, politycznie zaś prowadzi do zbliżenia między narodami. W ten sposób wzrastała integracja europejska po drugiej wojnie światowej, a także jedność transatlantycka. I ogólnoświatowa, gdy obie potęgi gospodarcze świata (Unia Europejska i Stany Zjednoczone) mocno wspierały powstanie Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO) w 1995 roku. Zainicjowanie między dwoma największymi blokami handlowymi świata ambitnej umowy handlowej (z elementami regulacyjnymi w takich sprawach jak ochrona środowiska czy zdrowie publiczne) miało dać jasny sygnał: jedność transatlantycka na nowo wyznacza standardy w światowym handlu, a celem pogłębienia relacji gospodarczych będzie dalszy rozwój relacji politycznych i strategicznych. 
POBIERZ


 

Referendokracja. Czy referenda uczynią Unię Europejską bardziej demokratyczną?

Referendokracja. Czy referenda uczynią Unię Europejską bardziej demokratyczną?
Agnieszka Łada 


(Rok publikacji: 2016)

 

W Unii Europejskiej toczy się dyskusja, w jakim stopniu referendum jest właściwym narzędziem podejmowania bardzo istotnych decyzji, które mają i będą miały dalekosiężny wpływ zarówno na przyszłe pokolenia, jak i na pozostałych,niezaangażowanych w głosowanie obywateli Wspólnoty, przez – zwykle stosunkowo nieliczną – grupę głosujących obywateli. Panuje również przekonanie, że podejmując decyzję, wielu wyborców kieruje się motywami niemającymi wiele wspólnego z rzeczywistym tematem głosowania. Z drugiej strony, istnieje coraz większa świadomość konieczności większego zaangażowania i zainteresowania mieszkańców Unii Europejskiej sprawami europejskimi. Referendum miałoby być środkiem prowadzącym do tego celu.
POBIERZ
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji.
Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.